Lindevangsskolen, SFO


Omfang: Udbygning af skolens SFO ordning
Bygherre: Frederiksberg kommune
Byggesum: Ca. 7,0 mil. kr.
Udførelsesår: 2001 – 2002
Byggeriets art: Nybyggeri
Rådgivningstype: Projektering