Toftegård, Herlev


Omfang: Etablering af 21 tagboliger i 4 boligblokke. Efterisolering og nyt tag.
Bygherre: Boligforeningen 3B afd. 1-1011
Byggesum: 38 mill. excl. moms
Udførelsesår: 2011 – 2014
Byggeriets art: Renovering og ombygning
Rådgivningstype: Udarbeldelse af tagboligprojekt. Skema A. Bygherrerådgiver byggeproces